πεπερασμένος

Еколошки акции

Младите од општина Прилеп се изјаснија дека треба да се зголеми бројот на организирање на Еколошки акции во општината.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Грижата за средината во која живееме треба да биде еден од главните приоритети кога се работи на подобрување на животот. Не само за младите, туку и за целата заедница. На фокус групата со млади која се одржа онлајн, тие искажаа дека само со реализација на поголем број на еколошки акции кои би вклучиле млади би можело да дојде до степен на зголемување на свеста кај младите, па и кај останатите граѓани на општината за заштита и грижа на животната средина.

Она што младите го предложија е редовно да се одржуваат еко-акции во Прилеп и околината, да се наместат знаци за да не се фрлаат отпадоци, контејнери и корпи за отпадоци на оние места каде што нема поставено.

Младите предложија да се забрза и со изградбата на гасоводот во градот, се со цел да се намали загадувањето на воздухот.

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Мариче Тренеска

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δικτυακός τόπος

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Rating phase

Get quantative feeback by rating the collected ideas.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση