πεπερασμένος

Иницијатива за формирање Совет на млади

Младите во Прилеп се изјаснија дека имаат потреба од Совет на млади кој ќе има улога да ги застапува младите и нивните интереси пред Советот на општина Прилеп, со цел да предлага мерки за остварување…

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Од предлозите кои се собираа во текот на спроведувањето на Онлајн Фокус групи со млади, младите во Прилеп се изјаснија дека имаат потреба од Совет на млади кој ќе има примарна улога да поднесува предлози и иницијативи  до Советот на општина Прилеп, да предлага мерки за остварување и спроведување на одлуките и програмите за грижа на младите, да организира работилници, предавања, трибини, манифестации и други активности во врска со младинските прашања, да поттикнува и соработка со Советите на млади од сите општини во земјава. Младите предлагаат Советот на млади да работи по креирана Стратегија на млади која што ќе има за цел да ја подобри општата состојба на животот на младите во општина Прилеп, а воедно и да ги поддржува нивните иницијативи и идеи.

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Мариче Тренеска

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δικτυακός τόπος

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Rating phase

Get quantative feeback by rating the collected ideas.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση