πεπερασμένος

Бојадисување на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија

Идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Идеја за бојадисување во различни бои на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија, идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија и исто така може да придонесе кон зголемување на туризмот во веќе постоечката и добро позната чаршија

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Бојадисување на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија

/

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση