πεπερασμένος

Отварање на Картинг Центар за млади и деца во Прилеп

За збогатување на спортскиот живот на младите тие се изјаснија со нова иницијатива на ОПИН и тоа отварање на Картинг центар и патека.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

За збогатување на спортскиот живот на младите тие се изјаснија со нова иницијатива на ОПИН и тоа отварање на Картинг центар и патека во близина на градот.

Картинг центарот би нудел различни услуги за деца и млади а со отватањето би привлекол и голем број на туристи од цела Македонија.

Во очекување на вашите предлози!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Гласање за оваа иницијатива

Гласајте за оваа иницијатива од младите да биде реализирана.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση