πεπερασμένος

Обележување на велосипедски патеки низ улиците на градот Прилеп

По барање на младите од средното општинско училиште Ѓорче Петров апелираме низ улиците во град Прилеп, да се обележат велосипедски патеки.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

По барање на младите од средното училиште Ѓорче Петров апелираме низ улиците во град Прилеп да се обележат велосипедски патеки.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Обележување на велосипедски патеки низ улиците на градот.

/

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση