πεπερασμένος

За што ќе ја користам алатката OPIN?

За потребите на обуките од проектот ACTIon секој учесник/организација треба да направи план за што ќе ја користи алтката за дигитално младинско учество.

Χρονοδιάγραμμα

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Фаза на рангирање

Добиј квантитативни повратни информации преку рангирање на собраните идеи.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση