πεπερασμένος

Организирање повеќе активности во град Прилеп од хуманитарен карактер

По иницијатива на ученици од средното општинско училиште Ѓорче Петров апелираме да се покрене иницијатива за да се случуваат што повеќе активности од различни области кои ќе бидат со хуманитарен кара…

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

По иницијатива на ученици од средното општинско училиште Ѓорче Петров апелираме да се покрене иницијатива за да се случуваат што повеќе активности од различни области кои ќе бидат со хуманитарен карактер. 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Организирање повеќе активности во град Прилеп од хуманитарен карактер.

/

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση