finished

Идеи за подигнување на еколошката свест кај младите од Источен регион

Еколошката свест кај младите е на се пониско ниво. Предложете ваши идеи за подобрување на ситуацијата.

Timeline

info

Целта на овој проект е спроведување на активности кои ќе помогнат во подигање на еколошката свест кај младите од Источен регион.

 

Contact for questions

Стефанија Јакимовска

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Фаза на рангирање

Добиј квантитативни повратни информации преку рангирање на собраните идеи.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation