Бојадисување на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија

Идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија

Timeline

info

Идеја за бојадисување во различни бои на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија, идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија и исто така може да придонесе кон зголемување на туризмот во веќе постоечката и добро позната чаршија


Бојадисување на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија

This phase ends in 1 week and 1 day

08/20/2017 noon - 09/01/2017 noon (Your Timezone: Europe/Berlin)

/

No proposals found

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback