finished

Бојадисување на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија

Идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија

Timeline

info

Идеја за бојадисување во различни бои на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија, идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија и исто така може да придонесе кон зголемување на туризмот во веќе постоечката и добро позната чаршија

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation