finished

Патеки за трчање во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е изградба…

Timeline

info

Целта ќе биде да се изградат Патеки за трчање во Прилеп. Младите ќе можат да даваат идеи и предлози за локациите на овие патеки.

Contact for questions

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11a - Prilep

Telephone: +38975508804

Email Website

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Collect phase

Add new ideas and comment them.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation