finished

За зелена Битола

Во овој проект, ќе имаме собир на млади каде што ќе имаат шанса да ги изразат своите ставови и мислења во врска со зеленилото на Битола.

Timeline

info

Целта на овој проект е младите слободно преку работилница да ги изразат своите ставови и мислења во врска со проеблеми и замерки што би имале со зеленилото односно битолската природа.

Contact for questions

Ивана Атанасовска

Белградска 27

Telephone: 075 602 223

Email Website

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation