Реновирање на Булеварот Гоце Делчев

Реновирање и обновување на Булеварот Гоце Делчев, со тоа што ќе се отстрани паркинг просторот, ќе се прошири улицата, ќе се направи соодветно место за пешаци и велосипедска патека

Timeline

info

Идеја за реновирање и обновување на Булеварот Гоце Делчев, со тоа што ќе се отстрани паркинг просторот, ќе се прошири улицата, ќе се направи соодветно место за пешаци и велосипедска патека и во должина на булеварот ќе се засадат Јапонски цреши или дрвја со различни бои што ќе придонесат до освежување на централното подрачје на Град Прилеп


Реновирање на Булеварот Гоце Делчев

This phase ends in 1 week and 1 day

08/20/2017 noon - 09/01/2017 noon (Your Timezone: Europe/Berlin)

/

No proposals found

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback