завршен

Бојадисување на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија

Идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија

Временска рамка

информации

Идеја за бојадисување во различни бои на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија, идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија и исто така може да придонесе кон зголемување на туризмот во веќе постоечката и добро позната чаршија

Ви благодариме на учеството!

Овој проект е веќе завршен. Ви благодариме на сите што бевте дел од овој проект!

Бојадисување на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија

/

1 0 0

Трговски центар

Koneski 05 Октомври 2017
0 0 0

Mozi

frosina.srbinoska 04 Октомври 2017
0 0 0

Mozi

frosina.srbinoska 04 Октомври 2017

Иницијаторот нема обезбедено информации за очекуваниот исход на проектот се’уште.

други проекти од оваа организација