завршен

Обележување на велосипедски патеки низ улиците на градот Прилеп

По барање на младите од средното општинско училиште Ѓорче Петров апелираме низ улиците во град Прилеп, да се обележат велосипедски патеки.

Временска рамка

информации

По барање на младите од средното училиште Ѓорче Петров апелираме низ улиците во град Прилеп да се обележат велосипедски патеки.

Ви благодариме на учеството!

Овој проект е веќе завршен. Ви благодариме на сите што бевте дел од овој проект!

Обележување на велосипедски патеки низ улиците на градот.

/

Иницијаторот нема обезбедено информации за очекуваниот исход на проектот се’уште.

други проекти од оваа организација