завършен

Реконструкција на театарот „Војдан Чернодрински“

Младите побараа реновирање на театарот „Војдан Чернодрински“ со цел културниот живот во Прилеп да биде на повисоко ниво

Времева линия

информация

Младите побараа реновирање на театарот „Војдан Чернодрински“ со цел културниот живот во Прилеп да биде на повисоко ниво. Коментирајте, лајкувајте или напишете ги своите предлози тука.

Благодаря за участието!

Този проект вече е приключил. Благодаря много на всички за участието в проекта!

Фаза на гласање на иницијативите.

Во оваа фаза ќе имате можност да гласате за најдобрите идеи дадени од младите.

Инициаторът все още не е предоставил информация за очаквания резултат от проекта.

други проекти от тази организация