завршен

Реставрација на Старата Турска Бања

Предлог идеја за реставрација на Старата Турска Бања и нејзино претворање во кулутрно-уметнички објект или музеј

Временска рамка

информации

Предлог идеја за реставрација на Старата Турска Бања и нејзино претворање во кулутрно-уметнички објект или музеј. Турската Бања можи да стане место каде што ќе се одржуваат културни настани (концерти, изложби, поетски читања) ако се врати и задржи стариот сјај на објектот со Исламска архитектура

Ви благодариме на учеството!

Овој проект е веќе завршен. Ви благодариме на сите што бевте дел од овој проект!

Реставрација на Старата Турска Бања

/

0 0 0

Турска Бања

Jaska 09 август 2017
0 0 0

Изглед

Sajna 04 август 2017

Иницијаторот нема обезбедено информации за очекуваниот исход на проектот се’уште.

други проекти од оваа организација