Кино и театар

Еден од предлозите кои се собираа во текот на спроведувањето на Онлајн Фокус групи со млади, беше дека младите од Општина Прилеп имаат потреба од кино и театар

Timeline

info

Младите сметаат дека треба да се зголеми бројот на културни настани со цел да се збогати културниот живот во општина Прилеп.

Киното и театарот имаат најголемо влијание во современиот живот, а воедно се и форма на уметност, покрај литературата, играта, сликарството и музиката. Киното и театарот се комбинација на технологија, бизнис, забава и естетика и сите тие имаат важна улога во светот на младите.

Contact for questions

Мариче Тренеска

Email Website

Rating phase

This phase ends in 1 week and 1 day

06/07/2021 midnight - 06/20/2021 11:59 p.m. (Your Timezone: Europe/Berlin)

Get quantative feeback by rating the collected ideas.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation